İçeriğe geç

SANAT İÇGÜDÜSEL MİDİR ?

Bu soruyu kendime ilk kez, insanların mağara duvarlarına yaptıkları resimlerden esinlenerek sordum, sonra; yontulmuş taşlar, daha sonra; taşların belli bir düzende dizilmeleri girdi sıraya.

Bilim adamları, bunların bir kısmının o günün dini inançlarıyla ilgili olabileceğini, bir kısmının insanların günlük yaşamlarını (sonraki kuşakların görmesi için?) duvarlara yansıttıklarını söylüyorlar. Bu resimlerin günümüzden 20 bin yıl, hatta 30 bin yıl önce yapılmış olduğu hâlâ tartışılıyor.
Şimdi biraz ilerliyorum, günümüzden 5 bin veya 6 bin yıl öncesine geliyorum, desenlerin, resimlerin, yontuların yanında, insanlar artık yazıyorlar.
Neler aldıklarını, neler sattıklarını, neler gördüklerini, neler yapacaklarını, kanunlarını, sevdiklerini, sevmediklerini yazıyorlar.

Bunların büyük bir kısmı düz ve sıradan yazılar, ama, bir kısmını destan ve şiir olarak görüyoruz.
Ben, Gılgamış destanı diyorum ve geriye kalan yüzlerce toplumun, binlerce destan ve şiirsel yazıtlarını sizin sağduyunuza bırakıyorum.
Şimdi, yazının başında sorduğum soruya dönüyorum, yani 30 bin yıl önce (belki de daha önce) yapılmış resimlerdeki güzelliklere.
Renklerdeki, çizgilerdeki, tasarımlardaki uyum (ahenk) zarafetine
ve yazılan destanlardaki şiirsellik arayışına bu insanları kimler hazırladı?;
Leonardo da Vinci mi, Michel Ange mı, Victor Hugo mu, Maxim Gorki mi, Orhan Kemal mi, Attila İlhan mı?..
Cevabımız; elbette, hiçbirisi.

Bu arada sanatın diğer dallarını unutmuyorum, burada
hepsini ayrı ayrı yazmayacağım, ama, özellikle belirtmek istediğim iki tanesi var ki insanların yaşamında her zaman önemli bir yer aldılar;
müzik ve dans.
Kimden öğrendik müzik yapmayı?
Kimden öğrendik dans etmeyi?
Cevabımız; elbette, hiç kimseden.
Bunlar bizim eserlerimiz.
Bunlar bizim yaratıcılığımız.
Çünkü, insanlar (en azından bir kısmı), varoluşlarından beri, “sanat”ı içlerinde bir yerlerde her zaman taşıdılar…

Not: Tüm sanatçıların ve sanat öğreticilerinin affına sığınarak yazdığım yukarıdaki yazı, sadece ve sadece beni bağlar…

 

Bu yazı Adana Haber Gazetesi’nde Ocak 2015’de yayımlanmıştır.

Tarih:Basın Köşesi